images

Wall Street odporúča mladým uprednostniť kariéru v oblasti technológií

Odporúčania pre stredoškolákov a deti v materských školách

Podľa nedávneho prieskumu MLIV Pulse odporúčajú investori z Wall Street stredoškolákom, aby si zvolili kariéru v technologickom sektore namiesto financií. Napriek nedávnym prepúšťaniam vo veľkých spoločnostiach si 52% profesionálnych investorov a 48% maloobchodných investorov myslí, že práve IT technológie sú najlepšou kariérnou cestou pre stredoškolákov. Tento posun je čiastočne spôsobený rastúcim významom technologicky zručných jednotlivcov vo svete ovládanom digitálnymi platformami a umelou inteligenciou.

Nedávne trendy v zamestnávaní ukazujú, že tradičné odvetvia sa usilovne snažia zamestnať technologické talenty a nových absolventov. Transformácia Wall Street v dôsledku technologických inovácií tiež viedla k zvýšenej potrebe programátorov a IT odborníkov.

Pre deti, ktoré tento rok ukončujú materskú školu, odporúčajú investori kariéru v zdravotníctve. Prieskum ukázal, že takmer 40% respondentov si myslí, že tieto deti budú mať najlepšie uplatnenie v zdravotníckych povolaniach. Práca v medicíne často zahŕňa viac ľudských interakcií, ktoré mnohí veria, že umelá inteligencia pravdepodobne nikdy úplne nenahradí.

A čo žiaci základných škôl?

Pre žiakov základných škôl je dôležité, aby sa zamerali na základy vzdelávania a rozvíjali zručnosti v matematike, vede, čítaní a písaní. Okrem toho by sa mali snažiť rozvíjať svoje kritické myslenie a zručnosti riešenia problémov. Technológie a financie by mali zostať medzi najlukratívnejšími kariérami v nasledujúcich 20 až 30 rokoch. Pre žiakov základných škôl by bolo dobré zvážiť práve tieto odvetvia, keď začnú plánovať svoje budúce štúdium a kariéru.

Naše odporúčania pre žiakov základných škôl:

  • Študujte informatiku, programovanie a navštevujte technologické kluby alebo aktivity, kde sa zoznámite s novými technológiami a základmi kódovania.
  • Rozvíjajte svoje zručnosti v matematike a vedách, pretože práve tieto disciplíny sú základom pre technologické a finančné kariéry.
  • Zlepšujte svoje komunikačné a jazykové zručnosti, pretože efektívna komunikácia je dôležitá v každom odvetví.
  • Zapojte sa do skupinových projektov a aktivít, ktoré vám pomôžu rozvíjať tímové a sociálne zručnosti potrebné na úspech v akejkoľvek kariére.

Tým, že sa zamerajú na tieto oblasti, si žiaci základných škôl vytvoria základ pre budúce štúdium a kariéru v perspektívnych odvetviach.